Felhasználási Feltételek

 Érvényes: 2021.05.01-től

 

A Szimpátia Kártya egy eszköz ahhoz, hogy a Kártya birtokosa megtegye az első lépést, amit lehet nélküle nem tenne meg...

A kártyával és a rendszerünkkel elősegítjük azoknak a potenciális pároknak az egymásra találását, akik csak összefutnak az utcán, megpillantják egymást a villamoson, vagy épp kávézás közben, akár fesztiválon találkoznak, viszont nem merik megszólítani egymást, félve az elutasítástól.

A Szimpátia Kártyát akár szó nélkül átadható bárki részére, és az átadó már mehet is tovább... Innentől a lehetőség annál van, aki a kártyát kapta. A kártya tartalmaz olyan adatokat, mely során rendszerünkben megtekintheti a Kártya birtokosának bemutatkozását és aki kapta, pedig felveheti vele a kapcsolatot.

Ez a Szimpátia Kártya a Felhasználó első lépése, mely segít elkerülni az esetleges direkt elutasítást, azonban elősegíti az egymásra találásokat is, ha kölcsönös volt a szimpátia.

A Szimpátia Kártyákat meghatározott díj ellenében van lehetőség megrendelni, melyhez 1 éves ingyenes rendszerhasználatot biztosítunk, mely elérhető a www.szimpatiakartya.hu címen. Amennyiben a Felhasználó nem rendel Szimpátia Kártyát, csak Látogató illetve Szimpátia Kártyát kapott és annak birtokában használja a rendszert úgy ingyenes a szolgáltatás.

A www.szimpatiakartya.hu weboldalt üzemelteti és a fent leírt szolgáltatást nyújtja (továbbiakban Szolgáltató):

 • Cég neve: KREATUR MÉDIA (Túri Krisztián egyéni vállalkozó)
 • Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 47/b
 • Nyilvántartási száma: 52096101
 • Adószáma: 68681768-1-41
 • Ügyfélszolgálat elérhetősége: info@szimpatiakartya.hu

A Szolgáltató alvállalkozói és partnerei akik a szolgáltatásban részben együttműködnek a Szolgáltatóval:

Tárhelyet biztosítja a www.szimpatiakartya.hu weboldalhoz és rendszerhez:

 • Cég neve: Perx Plus Kft.
 • Székhelye: 6724 Szeged, Árvíz utca 22
 • Adószáma: 23559299-2-06

A plasztik kártyák kivitelezését végzi:

 • Cég neve: Makói Mozaik Kft.
 • Székhelye: 6900 Makó, József Attila u. 4
 • Adószáma: 24181499-2-06

A postai kézbesítést a Magyar Posta Zrt. végzi, a bankkártyás fizetésért pedig az OTP Mobil Kft.  felelős.

 

1. Az Általános Felhasználási Feltételekben (továbbiakban ÁFF) az alábbi meghatározások és hozzájuk tartozó jelentések szerepelnek:

 • Weboldal: A Szimpátia Kártya hivatalos oldala a www.szimpatiakartya.hu címen érhető el.
 • Szolgáltató: KREATUR MÉDIA (Túri Krisztián egyéni vállalkozó)
 • Kártya: Szimpátia Kártya, mely egy kézzel fogható plasztik kártya
 • Felhasználó I.: Az a természetes személy, aki a weboldalra Szimpátia Kártya vásárlása céljából regisztrált, megrendelte azt és használja is kapcsolatteremtés céljából.
 • Felhasználó II.: Az a természetes személy, aki a weboldalra csak tájékozódó jelleggel regisztrált vagy a Felhasználó I. által már kapott Kártya okán. Amennyiben a Felhasználó II. a későbbiekben bármikor rendel Kártyát, úgy azonnal a Felhasználó I. megnevezés érvényesül rá.
 • Szolgáltatás: A Weboldalon lehetőség van regisztrációt követően Kártya rendelésére. A regisztráció során a Felhasználó I. és Felhasználó II. egy egyedi azonosítót adott meg, mely a későbbiekben a Kártya rendelése során a Kártyán fizikailag is megjelenik. A Kártya megrendelését követően, legyártásra kerül, majd postázásra a Felhasználó I. részére. A kártyát ezt követően a hétköznapi életben átadja bármely potenciális Felhasználó II részére kapcsolatteremtés céljából. A Kártyán szereplő egyedi Azonosító alapján kereshető meg a Weboldalon a Felhasználó I. Profilja. A Profil megtekintését követően van lehetőség a Kapcsolatfelvételre kizárólag egy privát üzenőfelületen keresztül, majd ismét személyesen, ha kölcsönös a szimpátia.
 • Azonosító (Felhasználó név): A regisztráció során egyedileg megadott betű és/vagy számkombináció, mely alapján azonosítja a weboldal.
 • Profil: A regisztrációt követően van lehetőség adatlap kialakítására egy rövid szöveges bemutatkozás és max. 5 kép feltöltése során. Egyéb adat megadására nincs szükség, a születési dátum opcionálisan adható meg. A Felhasználó I. védelme érdekében minimális személyes adat megadására van szükség.
 • Moderátor: Elsőkörben a Felhasználó I. inaktiválhatja a számára zaklató jelleggel fellépő Felhasználó II. üzenetküldési lehetőségét, így ezáltal láthatatlanná válik számára. Szükség esetén a Szolgáltató is inaktiválhatja a nem megfelelő Profilokat.
 • Együttműködés: A Felhasználó I. ill a Felhasználó II. és a Szolgáltató között egy együttműködés jön létre a regisztrációs során, melynek feltételeit a jelen dokumentum (Általános Felhasználási Feltételek) részletesen tartalmaz.
 • Szellemi Tulajdon: Az oldalon található tartalom a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül sem részben, sem egészben nem másolható.

 

2. Az ÁFF elfogadása és érvényessége

A www.szimpatiakartya.hu weboldalon történő regisztrációs során szükséges az ÁFF elfogadása. Regisztrációt követően a jelen dokumentumban leírtak érvényesek a Szolgáltató és a Felhasználó I. és Felhasználó II. között. A regisztráció automatikusan kerül jóváhagyásra, ezt követően, ha sor kerül a Kártya rendelésére, akkor Felhasználó I. kategóriába kerül a regisztráló, arra érvényes szabályok lépnek érvénybe. Ha nem történik meg a Kártya rendelése, akkor Felhasználó II. kategóriában marad a regisztráló. Kártya rendelésére a regisztrációt követően bármikor van lehetőség maximum 1 éven belül. A regisztráció ezáltal 1 évig érvényes, és minden új Kártya rendelése során meghosszabbodik maximum 1 évre. Amennyiben a regisztrációtól számított 1 éven belül nem történik meg a Kártya rendelése, úgy a Felhasználó I. hozzáférése automatikusan törlődik.

 

3. Általános rendelkezések és irányelvek

A weboldal teljes funkciói csak regisztráció során érhetők el. A regisztráció során az ÁFF elfogadásra kerül, mely egy érvényes együttműködés két fél között. Más egyéb együttműködés vagy kiegészítés nem köttetik, és minden korábbi együttműködést felül ír.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁFF-et bármikor megváltoztassa, melyet természetesen haladéktalanul közzétesz a www.szimpatiakartya.hu weboldalon illetve jól látható helyen értesítő a rendszeren belül. A változtatások a közzétételtől számított 10. napon lépnek érvénybe, melyet a Felhasználó I. és II. automatikusan elfogad a Szolgáltatás további használatával. Amennyiben nem ért egyet a változtatásokkal, úgy az együttműködés bármikor megszüntethető és a hozzáférés törölhető.

A regisztráció során a hozzáférések automatikusan elkészülnek, emberi beavatkozást nem igényelnek.

A profil létrehozása sem igényel rendszerszintű engedélyezést, azonban időről időre moderálásra kerülhet bármely friss vagy régebbi profil, ha az nem felel meg az ÁFF-nek és a jóízlésnek.

Az üzenetváltások nem kerülnek moderálásra, a Felhasználók saját maguk tilthatják a másik felet egy kattintással.

A Weboldal szolgáltatásai során kifejezetten tilos a kapcsolatfelvétel, ha az nem két fél közötti kapcsolatteremtés elősegítésére irányul, hanem kereskedelmi, reklám vagy egyéb üzleti kapcsolat kialakításának célzataként létesül.

A Weboldalon kialakított Profilok nem kereshetők, nem nyilvánosak és kizárólag azok számára elérhetők, akik rendelkeznek a másik fél egyedi Azonosítójával. Az Azonosítóhoz való hozzájutás csak úgy lehetséges, ha az Azonosító birtokosa azt a másik félnek a tudtára hozzá, Kártya formájában átadja. 

Az azonosító birtokában az adott fél csak az azonosítóhoz tartozó bemutatkozó szöveghez és max. 5 db képhez jut hozzá illetve az azonosítóhoz tartozó keresztnévhez. Egyéb személyes adathoz nincs hozzáférési lehetősége.

A Felhasználók a rendszer használata során üzenetváltás útján veszik fel egymással a kapcsolatot. Az üzenetváltás során leírtakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, a felek egymást bármikor letilthatják, így a további kapcsolatfelvétel egymással nem lehetséges.

A Weboldalt a Felhasználók kizárólag saját felelősségükre használhatják.

A Szolgáltató a Felhasználó I. és II. által a Weboldalon közzétett tartalmak tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.

A Szolgáltató magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

 

4. A regisztrált Felhasználók kötelezettségei

A felhasználó a regisztráció során kijelenti és garantálja, hogy magán jelleggel veszi igénybe a szolgáltatást, a regisztrációs pillanatában már betöltötte a 18. életévét és a Felhasználókkal folytatott üzenetváltás során a jóízlés határán belül kommunikál, figyelembe veszi az elvárható ismerkedési normákat és mások jogainak sérelme nélkül gyakorolja a véleménynyilvánítását.

A Profil kialakítása során a bemutatkozásakor nem tehet közzé személyes adatokat. Kifejezetten saját maga bemutatására irányuljon ez a rész. Amennyiben mégis megjelennek személyes adatok, azokat a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül eltávolít és azok felhasználásából eredő sérelmekért felelősséget nem vállal.

A Profil kialakítása során a Felhasználó csak saját tartalmat, képanyagot használhat, mely nem sérti mások jogait (tulajdoni és személyiségi) és figyelembe veszi az érvényes jogszabályi korlátozásokat.

A Felhasználó büntetőjogi felelősségi tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldal használata során nem követ el bűncselekményt.

Mindennemű Szolgáltatás reklámozása a Profil tartalmában minden formában tilos és kizárást eredményez.

Üzenetküldés során a Felhasználó megadhat személyes adatokat, mely elősegíti, hogy offline formában, személyesen is újra felvegyék a kapcsolatot. A személyes adatokat minden félnek bizalmasan kell kezelni, és harmadik félnek nem adhatják ki a vonatkozó törvények és jogszabályok értelmében. Az egymásnak átadott személyes adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A felhasználók kötelesek a regisztrációkor megadott belépési adatokat bizalmasan kezelni, a jelszó titkosságát megőrizni és a Weboldal használata során szerzett minden információt bizalmasan kezelni.

A regisztráció során a Felhasználó kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban (https://szimpatiakartya.hu/info/adatkezeles/) foglaltakat elolvasta, az abban leírtakat tudomásul vette, ránézve elfogadottnak tekinti, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

Amennyiben a fent leírtak bármelyikét a Felhasználó figyelmen kívül hagyja részben vagy egészben, úgy a Szolgáltató korlátozhatja vagy teljesen törölheti hozzáférését a Weboldalhoz. Ebben az esetben kártérítési igényre nincs lehetősége a Szolgáltató irányába illetve, ha az eset büntető vagy polgári jogi jelleget öltött, úgy megteszi a szükséges lépéseket a hatóság felé is.

 

5. A hozzáférés megszüntetése, megszűnése

A felhasználók bármikor kérhetik az ügyfélszolgálat elérhetőségén a regisztrált e-mail címről küldött e-mailben a hozzáférés törlését, melyet a Szolgáltató 24 órán belül elvégez.

A szolgáltató, amennyiben ÁFF megszegésére kerül sor, úgy előzetes jelzés nélkül is megszüntetheti a hozzáférést. A megszűntetés során minden információ törlődik a hozzáféréssel kapcsolatban, kizárólag csak technikai maradvány adatok maradnak, a rendszer további működése érdekében.

A hozzáférés megszűntetését követően a korábbi Azonosítóval már új regisztráció nem hozható létre.

Amennyiben a regisztrációtól számított 1 éven belül nem történt Kártya rendelés, úgy a rendszer törli a Felhasználói Profilt.

 

6. Profil tartalma

Regisztráció során a Felhasználónak meg kell adni egy egyedi Azonosítót, mely később a weboldalon belüli azonosíthatóságát segíti elő.

A profil kialakításakor rövid szöveges üzenet és 5 db kép feltöltésére van lehetőség.

Minden profil láthatatlan a Felhasználók számára, amennyiben nem rendelkeznek a másik fél Azonosítójának ismeretével.

A Felhasználók felelősséget vállalnak a közzétett adatok valódiságáért a törvények és az ÁFF-ben foglaltak alapján.

A Szolgáltató bármikor élhet a moderálás, az inaktiválás vagy a végleges törlés jogával

 

7. Szellemi Tulajdonnal kapcsolatos megállapítások

A www.szimpatiakartya.hu weboldalon található nyilvános képi, szöveges jellegű tartalom és technikai megjelenés a Szolgáltató tulajdonát képezi, azok bármilyen részben vagy egészben történő felhasználása nem engedélyezett.

A Felhasználó kötelesek a Weboldal használata során elérhető információkat bizalmasan kezelni és csak a jogszabályi keretek között meghatározott esetben harmadik fél részére továbbítani.

A szellemi tulajdon védelme kiterjed a működési és szolgáltatási struktúra, elvekre és know how-ra is.

 

8. A Szolgáltatás

A www.szimpatiakartya.hu weboldalon a regisztrált tagoknak lehetőségük van, hogy Szimpátia Kártyát rendeljenek, mely egyedi azonosítóval van ellátva. Ezt az egyedi Azonosítót a Felhasználó a regisztrációs során adta meg. A Kártya rendelésével legyártásra kerül a plasztik Kártya, melyet ismerkedés és kapcsolatfelvétel céljából ad át másoknak. A Kártyán található Azonosító alapján lehet eljutni a Weboldalon keresztül a Kártya tulajdonosának profiljához. Annak megtekintése során van lehetőség kapcsolatfelvételre rendszeren belüli üzenetküldés során. A többszöri üzenetváltás alatt mindkét fél eldöntheti, hogy személyesen is újra felveszik-e a kapcsolatot. Üzenet tartalmában nem tilos személyes adat (pl. telefonszám) megadása, de annak bizalmasan történő kezelését szigorúan kell kezelni.

Az egyedi azonosítót tovább adni tilos. Azzal csak az rendelkezhet, aki adott vagy kapott Kártyát.

A Szolgáltató nem ellenőriz minden adatlapot, de fenntartja a jogot ahhoz, hogy időközönként bármely Felhasználó adatlapját felülvizsgálja, és az ÁFF-ben foglaltak alapján járjon el.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által feltöltött anyagokkal kapcsolatban, sem pedig üzenetváltás során küldött adatok és információkkal kapcsolatban.

A Weboldal használata ingyenes, a Kártya díjköteles.

A Weboldal 100 %-os elérhetősége nem garantált, a mindenkor elvárható elérhetőséget biztosítja (figyelembevéve karbantartásokat és eseti fejlesztéseket). A weboldal hibás működéséért a Szolgáltatót nem vállal kártérítési kötelezettséget.

8. 1. A szolgáltatással kapcsolatos online Kártya rendelés:

A szolgáltatás teljes igénybevételéhez, és a lehetőségek kihasználásához nélkülözhetetlen Szimpátia Kártya rendelése. A rendelés online történik és bankkártyával történik a fizetés. Az online bankkártyás fizetések az OTP Mobil Kft. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

8. 2. Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Túri Krisztián egyéni vállalkozó (Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 47/b) adatkezelő által a www.szimpatiakartya.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

9. Felelősségvállalás és Kártérítés

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a böngészők hibájából eredő hibás működéséért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Felhasználók vagy külső személyek és programok okoznak kárt a Weboldal működésében és ezáltal részben vagy egészben elérhetetlenné válik az.

A Felhasználó köteles megtéríteni minden olyan természetbeni és pénzbeni kárt, melyet a Szolgáltatónak okozott a Weboldal nem rendeltetésszerű használatáért illetve minden olyan cselekedetért mely negatív hatással bír a Szolgáltató és a Szolgáltatás irányába.

A Felhasználó nem léphet fel kárigénnyel a Szolgáltató irányába, ha számára a szolgáltatás nem az elvárt eredménnyel és hatékonysággal működik.

 

10. Eljáró bíróság és alkalmazandó jog

Jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó.

Jogviták esetén kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó utca 25.) az illetékes, melyet jelen dokumentum (Általános Felhasználási Feltételek) elfogadásával minkét fél elfogadottnak és érvényesnek tekint.

 

11. Panaszkezelés

Panaszra benyújtására elektronikus módon van lehetőség az info@szimpatiakartya.hu címen. A beérkezéstől számított 30 napon belül kerül a panasz megvizsgálására és megválaszolásra.

Amennyiben személyes adatok megsértésével kapcsolatban történik a panasz, úgy a panasz megvizsgálása és megválaszolása a lehető leghamarabb, de legkésőbb a beérkezést követő 48 órán belül megválaszolásra kerül egyidejűleg a szükséges egyéb lépések megtételével együtt.

Amennyiben a panaszkivizsgálás során a panasz elutasításra kerül, vagy eredménytelenül zárul, úgy  a Panaszt benyújtónak lehetősége van a Fogyasztóvédelmi Főosztályhoz fordulni, a fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu e-mail címen, ahol eljárás kezdeményezhető.

 

12. Egyéb rendelkezések és információk

Minden olyan adattal kapcsolatban, mely a személyes adatok kategóriába sorolhatók és vagy azzal összefüggésbe hozható, az adatvédelmi tájékoztató rendelkezik.

A regisztráció során megadott e-mail címre a Szolgáltató hírlevelet nem, csak rendszer és tájékoztató üzeneteket küld. Ezekre az üzenetekre a Szolgáltatás 100 %-os működése és használhatósága miatt van szükség. Amennyiben ezek az Üzenetek zavarók a Felhasználó részére, van lehetőség az ügyfélszolgálatnak jelezni, ahol lehetőségek szerint 48 órán belül, de maximum 30 napon belül válaszolnak. Csak és kizárólag e-mail formájában, magyar nyelven lehet a Szolgáltatóval kapcsolatba lépni.

 

13. Vonatkozó jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
 • A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

14. Felügyleti és egyéb szervek elérhetőségei:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala:

H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf: 997.

Tel: 36 1 468 0500; Fax: 36 1 4680680

E-mail cím: info@nmhh.hu

 

Gazdasági Versenyhivatal:

Cím: 1054 Budapest, V., Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.

Telefon (központ): +36 1 472-8900

Fax (központi): +36 1 472-8905

 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31